Pater Gratia Oriental Art

Object 2010198, Dish, China.

2010198
2010198

2010198
2010198

2010198
2010198

2010198
2010198

2010198 "Da Ming Cheng hua nian zhi" mark
2010198 "Da Ming Cheng hua nian zhi" mark

2010198 "V-shaped" hairline
2010198 "V-shaped" hairline

2010198 filled chip
2010198 filled chip

2010198 "V-shaped" hairline (close up)
2010198 "V-shaped" hairline (close up)